Maj-Britt Larsen
Konsultationssygeplejerske

Maj-Britt er sygeplejerske med mange års erfaring fra både hospital og almen praksis. Maj-Britt varetager en række forskellige konsultationer vedr. bl.a. kontrol af kroniske sygdomme, sårkontrol, vortebehandling, vægtkontrol mm.

 2013 Maj-Britt-1