Lægerne Mette Høybye Pickel og Per Andersen

Velkommen til klinikkens hjemmeside.

 

 

 

 I LÆGEHUSET PÅ KAMILLEVEJ ER DER TO KLINIKKER. 

DEN ENE, SVT. LÆGERNE TÅRNBY SUNDHEDSHUS, DRIVES AF LÆGERNE METTE PICKEL OG PER ANDERSEN. 

DEN ANDEN, SVARENDE TIL LÆGERNE KAMILLEVEJ, DRIVES AF LÆGERNE DORTE HALKJÆR OG JACOB NIELSEN.

DET ER VIGTIGT AT DU RETTER HENVENDELSE TIL DEN KLINIK, DU ER TILMELDT! 

  

 

Praksis er en kompagniskabspraksis bestående af lægerne Mette Høybye Pickel og Per Andersen.

Vi samarbejder meget og deler lokaler med lægerne Dorte Halkjær og Jacob Nielsen

Tine Jørgensen er sekretær (og jordemoder!)

Maj-Britt Larsen er sygeplejerske.

Louise Elleby er social- og sundhedsassistent.

Lau Underbjerg Poulsen er uddannelses-læge (fase 1) frem til 28/2 2019.

Maria Wehl er speciallæge i almen medicin og vikar

 

 

 


Vi deltager i videreuddannelsen af læger og medicinstuderende. 
OBS - Praksis er lukket for tilgang af nye patienter.

Klik på menupunkterne øverst for at finde information om klinikken.

VIGTIGT: Klik på Lægevejen for at bestille tid, forny recepter eller skrive til lægerne. Log-in fås ved henvendelse i klinikken.

Når du benytter www.lægevejen.dk er det vigtigt at du "klikker dig ind" til en af os i denne klinik, idet den andens kliniks læger og personaler også forefindes på Lægevejen.

 

Adresse:
Kamillevej 4, stuen
2770 Kastrup

Handicapforhold:
Praksis har kørestolsadgang.