Niels Chr.Jensen
Speciallæge i almen medicin, fast vikar i klinikken
Gift med Dorte Halkjær5 børnSpeciallæge i almenmedicinPraktiserende læge siden 1986.Medlemskaber:Medlem af dansk selskab for almen medicin (DSAM)Medlem af dansk medicinsk selskab for akupunktur (DMSFA)Medlem af dansk idrætsmedicinsk selskab (DIMS)Medlem af dansk selskab for muskuloskeletal medicin (DSMM)
No photo